Enter your keyword

post

Danang Summer Camp 2018 – Hoạt động ngoài trời

Danang Summer Camp 2018 – Hoạt động ngoài trời

🤾🏻‍♂️🤾🏻‍♂️🤾🏻‍♂️Hoạt động bóng chuyền bãi biển chiều qua của các con. Buổi đầu làm quen nhưng các con đã rất cố gắng đấy bố mẹ ạ!

Cả đoàn đang lên kế hoạch cho một bài nhảy dùnh trong party chia tayyyy 

Call Now Button