Enter your keyword

post

THÔNG BÁO: TẠM DỪNG LỚP HỌC TRỰC TIẾP TỪ 09/05/2021

THÔNG BÁO: TẠM DỪNG LỚP HỌC TRỰC TIẾP TỪ 09/05/2021

💙 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗾𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝘁𝗮̂𝗺 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 💙
Nhằm thực hiện công tác chống dịch hiệu quả, trung tâm Anh ngữ Thames UK xin thông báo 𝐭𝐚̣𝐦 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 từ ngày 9/5/2021 𝐜𝐡𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐦𝐨̛́𝐢.
Quý phụ huynh và học sinh vui lòng like theo dõi page Thames UK English Junior để cập nhật những thông tin mới nhất về hoạt động của trung tâm, chương trình học,…
Xin cảm ơn ❤️
Call Now Button